Hvordan komme til Venabygdsfjellet

Du er her

Reiselivet før og nå på Venabygdsfjellet

Av Lars V. Tvete

Turisttrafikken kom sent til Venabygdsfjellet. Helt til begynnelsen av 1950-tallet var det kun noen få private hytter på fjellet. Noen setrer og enkelte garder i bygda tok i mot et fåtall turister, mest for langtidsopphold. Rett etter krigen kjøpte Birgit og Arvid Tvete tomt på Buhaugen for å bygge en turisthytte der Venabu fjellhotell nå ligger. På grunn av beiteretten måtte de innhente skriftlig tillatelse fra setereierne i nærheten før kjøpet. Venabu fjellstue åpnet 1950 og innledet den moderne turismen i vårt fjellområde. Turistene kom med toget til Ringebu og tok Nybakkens buss til fjells. Om sommeren var det stor biltrafikk over fjellet, nordmenn måtte på 1950-tallet søke om å få reise utenlands og mange ville se sitt eget land etter krigen.

Det kom flere overnattingssteder på fjellet. Søskenparet Karen og Håkon Spidsberg utviklet Hageødegaardsætra til en koselig fjellstue. Ester og Jon Lundbakken skapte Trabelia Camping. Rolf Hansen bygget Trollheimen Camping (nå Rondevegen Turistsenter), og i 1970 åpnet Jan og Bitten Duedahl Nordisk Fjellskole ved Kyrkjegardsfjellet. Etter mange år med stort besøk av skoleklasser brant fjellskolen ned, og på området ligger nå private hytter med høy standard.

Mange fikk øynene opp for Venabygdsfjellets flotte natur og fikk satt opp egen hytte. På begynnelsen av 60 tallet var det ca 300 hytter på Venabygdsfjellet, en tredjedel var eiet av folk fra Oslo-området. Det ble behov for butikk, og i 1961 åpnet Mari og Anton Lunde Turisthandel ved Ospesetra som fra gammel tid var et knutepunkt på fjellet. En rekke bedrifter anskaffet hytter for sine ansatte. Avgjørende for den videre utvikling var det at Norges Bank i 1963 bygget kurs- og feriestedet Venastul på Trabelia, og at det ble lagt fram elektrisitet dit. Linjen ble raskt ført videre frem til Venabu fjellhotell og Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter og satte fart i byggingen på fjellet.

Venabygdsfjellet har ideelle forutsetninger for skiturer og vinterturisme. Allerede i 1950 holdt Venabu fjellstue åpent fra februar til over påske og fikk betydelig trafikk av nordmenn. Senere kom svensker og dansker. På 1960-tallet startet vintertrafikken fra Tyskland, nederlenderne kom fra slutten av 1970-tallet og fra 1990 kom en betydelig trafikk fra England. Arvid Tvete sørget allerede på slutten av 1950-tallet for merking av skiløyper med snøscooter og la dermed grunnlaget for det løypenettet som Venabygdsfjellet har i dag. Skiturtilbudet er av landets beste og utvilsomt Venabygdsfjellets største fortrinn vinterstid både for hyttefolket og hotellturistene.

Venabygdsfjellet har i dag et godt utviklet reiselivstilbud. Her er hotell, gjesteseter, 3 campingplasser, storhytter, leiligheter og utleiehytter, fjellkapell og flere butikker. Flere steder er det godt tilrettelagt for funksjonshemmede. Venabygd Røde Kors Hjelpekorps ivaretar sikkerheten i vinterfjellet. Bedriftene byr på mange aktiviteter: ridning, kjøring med hest og slede og med vogn, fotturer med leder, moderne badeanlegg, oppkjørte skiløyper, merkede stier, skiheisanlegg, utleie av kanoer, ski og sukler, kurs- og møtelokaler, innendørs hygge, levende musikk, god mat og et allsidig serveringstilbud. Grunneierlagene tilbyr fiske og jakt. Mange grunneiere har investert i høystandard hytteområder med vann og kloakk, helårsveg og elektrisitet. Fjellområder som var uten større økonomisk verdi tidligere, utvikles til tettbygde hyttegrender. Tomtesalg og hyttebygging har sammen med arbeidsplassene ved bedriftene, sikret inntekt for mange familier i bygda.

Offentlige grunnlagsinvesteringer som elektrisitet (i 1964), brøytet riksveg (til Spidsbergseter i 1974), vann og kloakkanlegg (i 1990) og kommunal planlegging har åpnet opp for utbygging av Venabygdsfjellet i flere faser. Bedriftene må stadig utvikle produkter og opplevelser som folk vil betale for. Gjestene bør oppleve et miljø preget av gjestfrihet og omtanke for den enkelt. Det er en målsetting å sikre natur- og kulturverdiene for fremtiden, slik at alle som besøker vårt flotte fjellområde reiser hjem igjen med et sterkt ønske om å komme tilbake til Venabygdsfjellet år etter år.

Webkamera på Venabygdsfjellet

Venabygdsfjellet Vel

Du finner oss her: www.venabygdsfjellet.no.

Bli medlem du også: http://www.venabygdsfjellet.no/?q=node/7.

Destinasjon Venabygdsfjellet er et prosjekt ledet av Venabygdsfjellet Vel.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer