Bånskaret

Lengde:
11 km

Tidsbruk:
3–4 timer

Ta bil til utløpet av Muvatnet og sti fram til Flåtjønnet. Videre sørover på gammel sti gjennom Bånskardet hvor det er flere fangstgraver for villrein. Gravene ligger på rekke og rad i bunnen av skaret. God sti til Øygardsetra hvis du vil gå tilbake til Spidsbergseter, Venabu eller Lundes. Turen går i lett terreng. Det kan være vått et par steder ved Bølvatnet. Fra Bånskardet er det fint å gå opp på en av Bølhøgdene.
X