Dynjefjell

Lengde:
10–14 km avhengig av startsted

Kart:
Se kart over Dynjefjell-løypa

Variert tur i både åpent landskap og lunt skogsterreng. Du kan starte på Spidsbergseter, Lundes eller Venabu. Turen går om Nausterhaugen og rundt Dynjefjell via Fjellmillom. Retur via Lundtjønn og Granhaugen.

X