Flaksjøen rundt

Lengde:
10–12 km avhengig av startsted

Tidsbruk:
3-4 timer

Fin rundtur som går delvis på sti og delvis på grusveg. Ta utgangspunkt i å følge Flaksjølivegen til krysset ved Svartfjellvegen. Følg veien over bru og videre forbi Svartfjellseter, følg sti på ovensiden gjerdet. Ved første stikryss tar du til høyre og følger stien som fører til bunn av Kvanndalen. Her er det som regel ganske vått rett før du kommer ut på Flaksjølivegen igjen. Følg grusvegen tilbake til start.

X