Fremre Uksan

Lengde:
Ca 10–14 km avhengig av startsted

Kart:
Se kart over Fremre Uksan-løypa

Flott tur på snaufjellet med noen krevende bakker og nedkjøringer. Gå om Øygardseter – Bøllia – Fremre Uksan – Dørhøgda – Kvanndalen – Flaksjøen og tilbake mot Spidsbergseter, Venabu eller Lundes. Svak stigning opp forbi Bøllia. Bratt bakke opp mot Dørhøgda og flott nedkjøring fra Dørhøgda ned gjennom Kvanndalen til Flaksjøen. Flatt terreng tilbake.

X