Ramshøgda

Lengde:
14 km t/r

Tidsbruk:
4–5 timer

Bil til sørenden av Muvatnet og sti fram til Flåtjønnet, så nordover på sti over bekken til Ramshytta gjeterhytte. Videre T-merket sti opp bratt bakke med de markerte klippene, Ramstindan, til venstre. Oppe på platået tar du til høyre på umerket sti til Ramshøgdas topp (1.463 moh.) med fint utsyn mot Rondane. Gå samme veg tilbake. Området ved gjeterhytta mot Ramstindan er kalkholdig med en rikholdig flora av bl.a. reinrose. Med unntak av de bratte bakkene på T-stien opp fra gjeterhytta er turen ganske lett. Det er lite stein. Du kan alternativt gå bilvegen (T-merket) tur-retur gjeterhytta. Vegen er stengt for vanlig bilkjøring. Turen blir da 10 km tur-retur og tar 3 timer.
X